300C/300C PLUS

Esta máquina ha sido proyectada y desarrollada por Nettuno Sistemi para el sector de la comunicación audiovisual. Tanto por su tamaño compacto como por su coste reducido, es ideal para ubicarse en empresas gráficas, y estudios de arquitectura y diseño.

Gracias a sus dos ejes y un torno, también le permite crear formas incluso en tres dimensiones.

Cream200

Esta máquina ha sido proyectada y desarrollada por Nettuno Sistemi para el sector de la comunicación audiovisual. Tanto por su tamaño compacto como por su coste reducido, es ideal para ubicarse en empresas gráficas, y estudios de arquitectura y diseño.

Gracias a sus dos ejes y un torno, también le permite crear formas incluso en tres dimensiones.

PLOT250

El model PLOT 250 de la sèrie √SQR és la combinació ideal per a aquells que necessiten grans produccions però que no disposen de suficient espai. Amb una superfície de tall de X 1.210 mm I 2.500 mm Z (cable) 2.000 mm fa que sigui possible dur a terme la producció de l'explotació de tots els costats del material de tall.

Infinity

La sèrie Infinity es compon de màquines computeritzades que, per mitjà del sistema de "tall per fil calent", s'utilitzen en la fabricació tant de poliestirè extruït com expandit.

TM LINE

Talladora professional per POLIESTIRÉ EXPANDIT (EPS), EXTRUÏT (XPS) I ESCUMA DE POLIURETÀ. Màquina de gran qualitat i resistència, una de les millors del mercat. Els diferents ajustos mètrics i angulars permeten realitzar diversos tipus de tall in situ a les obres de construcció.

TM SLIM

Talladora professional per POLIESTIRÉ EXPANDIT (EPS), EXTRUÏT (XPS) I ESCUMA DE POLIURETÀ. Màquina de gran qualitat i resistència, una de les millors del mercat. Els diferents ajustos mètrics i angulars permeten realitzar diversos tipus de tall in situ a les obres de construcció.